PABIAN.

DIALOG&uDVIKLING

 

 

 

En undersøgelser fra 2005 viser, at der i danske i danske virksomheder i gennemsnit ligger 30% uudnyttet potentiale, som kan frigøres ved coaching eller andre motivationsskabende aktiviteter. Endvidere konstateres store produktionstab ved sygefravær og arbejdsrelateret stress.

Som topchef i gennem mange år, har jeg oplevet hvordan systemer kommer forud for mennesker, og det skyldes formentlig den rivende udvikling informationssamfundet og ikke mindst teknologien har været i. Nu er vi nået dertil, at mennesket igen bliver interessant. Den sociale kapital er kommet i fokus. Vi giver i dag mere udtryk for, at vi har behov for at blive set og hørt som individer, og med de drømme og værdier vi hver især har. Jo mere nærværende og anerkendende kommunikationen er, jo mere trives og udvikles menneskerne sig i organisationen.

Jeg har derfor besluttet, at jeg vil bruge mine erfaringer med at arbejde med en stærk nærværende arbejdskultur.

 

  • Mit fokus i mit arbejde som konsulent er det enkelte menneske i organisationen. Hvordan får man frigjort den energi og kæmpe potentiale hos den enkelte.
  • Et andet område som ligger mit hjert nært, er strategisk økonomistyring. Mange opfatter tal som kedelige men nødvendige. Jeg arbejder med at gå bag tallene - hvilken værdi skaber de reelt til vores vision og mission. Det skal være sjovt at have ansvar for tal. Suplime resultater skabes gennem passion.

 

  • Sidst, men ikke mindst har jeg et meget spændende samarbejde med en Tibetansk Lama.

 

Formålet med vores samarbejde er, at inspirere til udviklingen af mental ro og omstillingsevne i en turbulent tid. Ved engageret, nærværende ledelse og tillid medarbejderne imellem kan der opbygges et bæredygtigt sammenhold omkring de fælles mål. Derved undgår man at spilde tid og ressourcer på interne konflikter og på at stresse hinanden, hvor man i stedet burde støtte hinanden.Det drejer sig om at udvikle virksomhedens kerneværdier og vigtigste aktiver, nemlig de menneskelige relationer.

Det er et faktum at indre ro, mindfulness, meditation mv. forebygger stress, giver energi, og optimerer det uudnyttede potentiale. Mange tilbyder den form for ydelse, men jeg har valgt at samarbejde med Lakha Lama for at skabe  stor troværdighed og autenditet i vores arbejde.

 

Kontakt mig allerede i dag for en uforpligtende dialog

 

poul Pabian

poul-p@youmail.dk

Mob 25169700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Noget af det mest værdifulde er at se mennesker og virksomheder udleve deres potentiale og lykkes med det de drømmer om"

Poul Pabian